Στην Ηγουμενίτσα η Επιτροπή Παρακολούθησης του Interreg «Ελλάδα – Αλβανία»

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

Το πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία καλύπτει έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα και τέσσερις (4) αλβανικές περιφέρειες και είναι αξίας άνω των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

•Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών·

• Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*