Το πρώην στρατόπεδο Κρανιάς παραχωρείται στον Δήμο Φοινίκης

Σας ενημερώνουμε ότι το πρώην στρατόπεδο πυροβολικού στο χωριό Κρανιά σύμφωνα με το άρθρο 100 του συντάγματος των άρθρων 13 και 15 του νόμου αρ. 8743 ημερομηνία 22.2.2001, “ Για την ακίνητη περιουσία του κράτους”, τροποποίηση και των άρθρων 3,5,7 και 8 του νόμου με αρ. 8744, ημερομηνία 22.2.2001 “ Για την μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση”, τροποποιημένο, με πρόταση του Υπουργού Αμύνης, Υπουργικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Την μεταβίβαση του ακινήτου με αρ. 646 από το υπουργείο Άμυνας στο δήμο Φοινικαίων με την ονομασία “ Πρώην Στρατόπεδο Πυροβολικού”, τοποθεσία Κρανιά, σύμφωνα με το τοπογραφικό που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή. Το ακίνητο που παραχωρείται στο δήμο έχει έκταση 20007 m2 οικοδομήσιμη επιφάνεια 2370.35 m2.

O δήμος Φοινικαίων έχει σχεδιάσει παράλληλα με την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων και την επέκταση τους για να στεγαστούν η Πυροσβεστική υπηρεσία και όλα τα συνεργεία του δήμου (όπως: καθαριότητας, φωτισμού, παροχής νερού άρδευσης και ύδρευσης και διαφόρων υποδομών του δήμου).

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ακολουθήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για το οποίο θα ζητηθεί χρηματοδότηση.

Πρόκειται για ένα ακόμη επίτευγμα του δήμου Φοινικαίων ώστε να υπάρξει σημείο αναφοράς για την ταχεία και ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.
Σας επισυνάπτουμε την αίτηση του δήμου προς το Υπουργείο Άμυνας μετά την οποία ακολούθησε έγκριση και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στρατόπεδο κρανιά αίτηση δήμου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*