Τα προβλήματα εγγραφής ἀκινητης περιουσίας στην Χειμάρρα

Οι βασικότεροι νόμοι μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας στην Αλβανία από το κράτος στους πολίτες είναι οι εξής:

1. Πρώτος και πιο γνωστός είναι ο περίφημος νόμος αρ. 7501 ημ.19/7/1991. Αυτός που μοίρασε την καλλιεργήσιμη γη στις αγροτικές περιοχές, σε όλους τους πολίτες ισότιμα ανά κεφαλή.

2. Και οι νόμοι αρ. 7698 ημ. 15/4/1993 και αρ. 9235 ημ. 29/7/2004, που προβλέπουν την
επιστροφή των περιουσιών στους πρώην ιδιοκτήτες μετά από αίτησή τους.

Στη Χειμάρρα η εφαρμογή αυτών των νόμων φέρνει σε ρήξη από την μια τους νόμιμους πρώην ιδιοκτήτες που ζητούν την εγγραφή των περιουσιών βάσει του νόμου επιστροφής, και από την άλλη αυτούς που εγκαταστάθηκαν αργότερα στη Χειμάρρα (μέχρι το 1991) και ωφελήθηκαν από τον νόμο 7501.
Παρ’ όλα αυτά, η πλειονότης των Χειμαρριωτών δεν δέχεται την εφαρμογή του νομού 7501.

Το πρόγραμμα του ΟΑΣΕ, που χρηματοδοτείται από το 2011 από τρεις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης (Ελλάδα, Ελβετία και Τσεχία), σταμάτησε για αδιευκρίνιστους λόγους.

Αυτό το πρόγραμμα θα ολοκλήρωνε την εγγραφή της ακίνητης περιουσίας και στην Χειμάρρα με πλήρη διαφάνεια. Ο τρόπος εγγραφής θα ήταν βάσει της απόφασης των ιδίων των Χειμαρριωτών. Το πρόγραμμα όμως δυστυχώς σταμάτησε αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση καταγραφής κτισμάτων.
Διευκρινίζω ότι το πρόγραμμα του ΟΑΣΕ θα ολοκλήρωνε το μηχανικό σκέλος της εγγραφής, το νομικό θα λυνόταν δικαστικά. Στις περιπτώσεις που για την ίδια περιουσία δήλωναν κατοχή ο πρώην ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης με τον νόμο 7501, αυτή η περιουσία θα σημειώνονταν ως προβληματική και η λύση της θα αποφασίζετο δικαστικά.

Στις 18/4/2012 ψηφίστηκε στη Αλβανική Βουλή η τροποποίηση του νόμου αρ. 9948 ημ. 7/7/2008 «Για την επανεξέταση της νομικής εγκυρότητας των τίτλων ιδιοκτησίας στην γεωργική γη». Με την τροποποίηση αυτή, καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρεί λύσεις και να δώσει τίτλους ιδιοκτησίας στους νόμιμους ιδιοκτήτες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν πάρει ήδη. Ενώ όλη η διαδικασία απαιτείτο να έχει τελειώσει μέχρι τις 31/12/2013.

Ευνοικές για την λύση του προβλήματος και της Χειμάρρας ακούγονται οι δηλώσεις του υπουργού Καινοτομίας και επί κεφαλής της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Γη, Genc Pollo στις 16/3/2012. Ο υπουργός μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «[…] σύντομα μετά την ψήφιση του νόμου στην Βουλή, θα ανακοινωθούν και οι οδηγίες για την εφαρμογή των τροποποιήσεων του νόμου. Η κυβέρνηση ενέκρινε ένα σχέδιο νόμου για τις περιοχές, κυρίως σε ορεινές, λόφους και βουνά, όπου, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, τα τελευταία 20 χρόνια, η γη ήταν μοιρασμένη, αλλά οι τίτλοι δεν έχουν εκδοθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η γη μοιράστηκε από την αρχή ως η γη των προγόνων […]».

Για την εγγραφή της ακίνητης περιουσίας των πολιτών της Χειμάρρας υπάρχει λύση;

Υπάρχουν δυό τρόποι για την λύση του προβλήματος.
Ο πρώτος είναι μέσω Δημαρχείου Χειμάρρας
Ο δεύτερος η ιδιωτική πρωτοβουλία των πολιτών

1. Για τον πρώτο τρόπο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από τις Δημοτικές Αρχές, Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο, που, το συντομότερο, πρέπει να ολοκληρώσουν όλη την διαδικασία εγγραφής περιουσιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος πρέπει να απαιτήσουν δυναμικά από την Αλβανική Κυβέρνηση την λύση του νομικού κωλύματος που εξακολουθεί να υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Όπως η περίπτωση της Χειμάρρας, όπου η πλειονότης των πολιτών απαιτεί την εγγραφή περιουσιών σύμφωνα με τις περιούσιες που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους και όχι με τον νόμο 7501. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και στα χωριά της βορείου Αλβανίας.

2. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διεκδίκηση της εγγραφής περιουσίας από τον πολίτη νομικά. Για το σπίτι του και το οικόπεδο (κήπος) γύρω από το σπίτι, ο πολίτης διεκδικεί να εγγραφούν ως περιουσία του με δυό τρόπους:
– Με τον νόμο επιστροφής περιουσίας εάν έχει τα απαιτούμενα παλαιά χαρτιά ιδιοκτησίας.
– Δικαστικά, βάσει του Αστικού Δικαίου που ευνοεί την νομιμοποίηση κατοχής της περιουσίας (μόνον για το σπίτι και τον κήπο γύρω από το σπίτι).

Η εγγραφή της καλλιεργήσιμης γης δεν μπορεί να γίνει με τους δύο αυτούς νόμους. Δικαστικά δίνουν προτεραιότητα στον κάτοχο των χαρτιών που δόθηκαν από τον νόμο 7501.

Ηλίας Θανάσης
Δικηγόρος στους Αγίους Σαράντα

* Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*